تلفن همراه : 09122002862
تلفن ثابت : 08632221898

محصولات جدید روشاک

99

جامبوبگ

8898

بیگ بگ

جدیدترین مطالب

جدیدترین محصولات فروشگاه

درباره شرکت

ما سهامداران، مديران، کارکنان و دانشگران شرکت روشاك بافت متفقا ارزش های زير را جهت خلق و آفرينش آينده ای بهتر برای ايجاد شرکتی سرآمد برگزيديم.

۱) توسعه مستمر با تکيه بر خلاقيت و نوآوری در تمامی ابعاد سازمانی در راستای دستيابی به يک شرکت رقابتی موفق و دائما رو به رشد و تعالی با ارزش افزوده مداوم.

۲) ارتقای نشاط سازمانی با تاکيد بر ارتقای انگيزش و کرامت سرمايه های انسانی، ايجاد فضای کاری سالم ، ايمن، سرشار از احترام، اعتماد و اطمينان و به دور از هرگونه تبعيض، جهت بروز شايسته استعدادهای سازمانی و ارتقای توانمندی های آنان به ويژه با استقرار يک نظام شايسته سالاری کارآمد.

۳) مشتری مداری با تمرکز بر تعاملات زنده و دو سويه در جهت ايجاد رضايت بيشتر در مشتريان با ارتقای کيفيت خدمات، توليد محصولات متنوع تر، قيمت مناسب، تحويل به موقع و افزايش اعتبار و اشتهار شرکت در نزد آنان.

برخی از مشتریان

محصولات